ΠροϊόνταΈλεγχος Ποιότητας Θερμομονωτικών › 2. Συσκευή Μέτρησης του “λ” για Εδαφικά, Βραχώδη Υλικά

2. Συσκευή Μέτρησης του “λ” για Εδαφικά και

 

Μαλακά Βραχώδη (Κοκκώδη & Ομοιοειδή) Υλικά

Σύγχρονης τεχνολογίας λειτουργούσα συσκευή, υψηλής ακρίβειας βασισμένη στην αναγνωρισμένη Μέθοδο της Μεταβατικής Γραμμής Πηγής (Transient Line Source), κατά τα Διεθνή Πρότυπα ASTM D 5334, προσδιορισμού του συντελεστού “λ” (για εδαφικά και βραχώδη/κοκκώδη δείγματα), με την διαδικασία του θερμικού βελονοειδούς αισθητήρα (Thermal Needle Probe Procedure).

Είναι επιτραπέζιου και εύχρηστου τύπου, πλήρους αυτοματοποιημένης λειτουργίας, ελεγχομένων των μετρούμενων παραμέτρων, μέσω Η/Υ και ειδικού λογισμικού, μεταφερόμενων σε MS Excel, για περαιτέρω επεξεργασία, εκτίμηση και στατιστική Ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων των Εργαλείων Γραφημάτων, προς εκτίμηση και ποιοτική Ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Εφοδιασμένη με αισθητήρες (VLQ) και (HLQ) και με τα παρακάτω ειδικά Τεχνικά λειτουργικά χαρακτηριστικά:

 • Ελεγχόμενα δείγματα υλικών: Εδαφικά, Βραχώδη, κοκκώδη κα ομοιοειδή
 • Τιμές του “λ”: 0.03-10W/mK
 • Επαναληπτικότητα/ακρίβεια: =<1.5%/ =<2%
 • Θερμοκρασιακά όρια: 0-70°C/-25 έως 125°C
 • Μικρό δείγμα: α) Βελονοειδής αισθητήρας D=30mm, L=80mm
                         β) Δοκιμές πεδίου με μεγάλους όγκους
 • Ειδικού αισθητήρα γ) D=80mm X 30mm πάχους
 • Ειδικού αισθητήρα δ) D=50mm X 30mm πάχους
 • Μεγάλου μεγέθους δείγμα: Απεριόριστο
 • Διεθνή πρότυπα: ASTM D 5334 & IEEE 442-1981
 • Κατάλληλο για εφαρμογές: Εργαστηρίου & Πεδίου.