7. Σύστημα Ελέγχου Υλικών με X-Ray

(Materials Control System with X-Ray)


Φορητό σύστημα παραγωγής ακτινοβολίας με X-RAY, συνοδευόμενο από φορητό ελεκτή, και εφοδιασμένο με ενσωματωμένο Laser για την ακριβή επιλογή του σημείου ελέγχου.

Λειτουργεί μεταξύ των ορίων 25-225kV/0.5-10mA/1.2kW, ο δε ελεκτής της συσκευής παραγωγής X-RAY να διαθέτει:

  • Οθόνη LCD – Menu και οδηγίες στην οθόνη – απεικόνιση χρόνων και διαγραμμάτων (βάσει του είδους του υλικού και του πάχους του) – έξοδο για σύνδεση με εκτυπωτή ή και για απομακρυσμένη διαχείριση.

Συνοδεύεται με σειρά παρελκομένων χρήσης και μεταφοράς του συστήματος, όπως:

  • Τρίποδα τοποθέτησης της κεφαλής
  • Βαλίτσα μεταφοράς και εξωτερική λυχνία.