Πελατολόγιο

(Customers)

Οι πελάτες της εταιρίας μας ανήκουν τόσο στο Δημόσιο Τομέα όσο και στον Ιδιωτικό.

Ενδεικτικά, η εταιρία μας έχει εξοπλήσει εργαστήρια των παρακάτω φορέων:

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Υπουργείο Παιδείας / ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. / Σχολικές Μονάδες
 • Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 • Τ.Ε.Ι. Λάρισας
 • Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
 • Τ.Ε.Ι. Κοζάνης
 • Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας
 • Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
 • Τ.Ε.Ι. Καβάλας
 • Ι.Γ.Μ.Ε.
 • Γενικό Χημείο του Κράτους
 • Κ.Ε.Δ.Ε.
 • Κ.Δ.Ε.Π.