Προφίλ Εταιρίας

(Company Profile)

 

Η «LEEDER ENTERPRISES L.T.D.» ιδρύθηκε με σκοπό την ανάπτυξη, εφαρμογή και προσφορά "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ", υψηλής τεχνολογίας με σύγχρονη μεταφορά τεχνογνωσίας στον Ελλαδικό χώρο και στην Κύπρο.

Απευθύνεται, κυρίως σε ΠΑΝ/ΜΙΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – Τ.Ε.Ι. & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, με αναφορά στους τομείς της Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Φυσικής, Μεταλλουργίας, Πολιτικού Μηχανικού και στον τομέα Προστασίας Περιβάλλοντος, με δυνατότητα προμηθειών Turn – Key – Projects – Systems.

Η «LEEDER ENTERPRISES L.T.D.» ιδρύθηκε το έτος 1984, αρχικά, σαν ατομική επιχείρηση, πριν από μία έρευνα αγοράς τεσσάρων (4) ετών (δηλ. το έτος 1980), όπου μετά από μία αλματώδη ανάπτυξη μετατράπηκε σε «Ε.Π.Ε.» με νέα διοίκηση και ετήσια ανοδική πορεία και μία σειρά υψηλής πιστότητας αποκλειστικής αντιπροσώπευσης, οίκων του εξωτερικού.

Το Διευθυντικά Στελέχη και οι Συνεργάτες της «LEEDER ENTERPRISES L.T.D.» είναι προσοντούχοι και φιλόδοξοι, ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, που παρόλο το νεαρό της ηλικίας τους, έχουν αποκτήσει υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, στην Παροχή Υπηρεσιών με διάφορα Σεμινάρια και Ειδική Εκπαίδευση στους οίκους του εξωτερικού, ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές απαιτήσεις των καιρών με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Οι χώροι της επιχειρήσεως είναι ιδιόκτητοι και πλήρως εξοπλισμένοι, αποτελούμενοι από Ισόγειο αίθουσα γραφείων, και εκθέσεως 210 m2.

Όλα τα παραπάνω οριοθετούν και προσδιορίζουν μια Δυναμική Επιχείρηση στο δραστηριοποιούμενο χώρο της, και ακόμη, συνηγορούν στην επέκταση, ανάπτυξη και προσφορά στον τομέα της Επιστήμης και της πρόκλησης των Νέων Τεχνολογιών, όπου η όλη προσπάθεια αποσκοπεί.

Η «LEEDER ENTERPRISES L.T.D.» πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001: 2000, για την εφαρμογή του ευρέως παγκοσμίως, διαδεδομένου συστήματος Ποιότητας, στις Υπηρεσίες που προσφέρει, με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη μέσα από τον έλεγχο των διαδικασιών λειτουργίας της.