1.Συσκευή Ελέγχου Biodiesel

(Biodiesel Analyzer)

Φορητού τύπου, στιβαρούς κατασκευής (βάρους 2kg και διαστάσεων 165Χ165Χ127mm) και εύχρηστη, δυνατότητας λειτουργίας τόσο σε εργαστήριο όσο και στο πεδίο (in-situ).

Παρέχει ευθεία εκατοστιαία (%) ανάγνωση του Βιοντίζελ (FAME), στο καύσιμο Diesel, παρέχοντας στον χρήστη την δυνατότητα μέτρησης του λόγου του μείγματος Biodiesel, τόσον στον εργαστήριο όσο και στην ύπαιθρο (από μία αντλία ενός σταθμού τροφοδοσίας).

Τεχνικά στοιχεία:

  • Μήκος κύματος: 5.7μm, με αριθμό κύματος 1745cm-1
  • Τροφοδοσία: 12 VDC/2.0Amps (AC/DC)
  • Περιοχή μέτρησης: 0-100% βιοντίζελ σε ντίζελ
  • Επαναληπτικότητα: 0-20% ±2%, 20-100%±1% (FAME)
  • Διεπικοινωνία: RS232, 9 pin, συμβατό με Η/Υ.