ΠροϊόνταΣυσκευές Ελέγχου Βιοκαυσίμων> Σειρά φασματομέτρων ελέγχου Βιοκαυσίμων

3. Σειρά φασματομέτρων ελέγχου Βιοκαυσίμων

(Set of spectrometers for Biofuels Control)

1.Φασματόμετρο IR
   (IR Spectrometer)

Φορητού τύπου, στιβαρής κατασκευής, μικρού βάρους (1,5kg), διαστάσεων 152Χ165Χ70mm, φασματόεμτρο IR με δυνατότητες των περιοχών μετρήσεων για:

 • Βιοντίσελ από 0-100% σε ντίζελ και
 • Βιοαιθανόλη από 0-98% σε βενζίνη


Είναι εύχρηστων διαδικασιών (εργαστηριακών και υπαίθριων) και πρόσθετων εφαρμογών ανάλυσης αλκοόλης σε ποτά, ανάλυσης λιπαρών οξέων και D2D σε H2O ή H2O σε D2D.

Τεχνικά στοιχεία:

 • Περιοχή φάσματος: 5.4-10.8μm
 • Ανταποκρισιμότητα: 5.4-105V/W
 • Ανάλυση: 25cm-1
 • Επαναληπτικόιτητα: 0-20%±0.2%, 20-100%±1%
 • Διεπικοινωνία: RS232 & USB και software επεξεργασίας των μετρούμενων μεγεθών.
 • Τροφοδοσία: 12VDC/2Amp (AC/DC)

2.Εργαστηριακός Εξοπλισμός Ελέγχου Οξειδωτικής Σταθερότητας καθαρού
   Biodiesel σε πετρέλαιο κίνησης
   (Lab. Control Apparatuses for Fame Oxidation)

Συσκευές επιτραπέζιου τύπου Ανάλυσης της Οξειδωτικής σταθερότητας καθαρού Biodiesel σε πετρέλαιο κίνησης και σύμφωνα με ASTM D6751, EN15751, EN-590 & Biodiesel EN-14112.


Οι διατιθέμενες συσκευές είναι δύο (2) ή τεσσάρων (4) θέσεων ελέγχου των δειγμάτων, με τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά.

Τεχνικά στοιχεία:

 • Είναι αυτόματης λειτουργίας και ταυτόχρονου ελέγχου ανάλυσης δειγμάτων, σε διαφορετικές θερμοκρασίες μέτρησης.
 • Διαθέτουν έξοδο USB, για μεταφορά δεδομένων
 • Παρέχουν δυνατότητα σύνδεσης με LM-Pc
 • Διαθέτουν printer για εκτυπώσεις αποτελεσμάτων
 • Παρέχεται πλήρης υποστήριξη από ειδικό software για λήψη και επεξεργασία αποτελεσμάτων συσχετισμένων και με τα Διεθνή πρότυπα.
 • Συνοδεύεται από εκτενή σειρά ανταλλακτικών και αναλωσίμων, σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα.