Προϊόντα › Συστήματα Ελέγχου της Μηχανικής Επιφανειακής Συμπεριφοράς

13. Συστήματα Ελέγχου της Μηχανικής Επιφανειακής


Συμπεριφοράς

 

(Mechanical Surface Testing Behaviour)

 

 1. Τριβόμετρα ακίδας σε δίσκο
 • Η λειτουργία του βασίζεται στην επαφή επίπεδης ή σφαιρικής ή βελονοειδούς ακίδας επί δισκοειδούς δοκιμίου, υπό γνωστό φορτίο και θέση (σε σχέση με το κέντρο του δοκιμίου), με κυκλική κίνηση. Ο συντελεστής τριβής προσδιορίζεται με μέτρηση της παραμόρφωσης από δυναμοκυψέλη. Ο απωλεσθέν όγκος του δοκιμίου λόγω τριβής προσδιορίζει το ρυθμό φθοράς του.
 • Η μέθοδος δοκιμής βασίζεται στο πρότυπο ASTM G99
 • Εναλλακτικά, υπάρχει δυνατότητα παλινδρομικής κίνησης, προσομοιάζουσας την κίνηση πραγματικών μηχανισμών, με μέθοδο δοκιμής κατά ASTM G133
 • Προαιρετική ελεγχόμενη ατμόσφαιρα δοκιμών
 • Προαιρετική θέρμανση υγρού έως και 150°C
 • Δυνατότητα επίτευξης θερμοκρασίας έως και 900°C, κατάλληλο για μελέτη κεραμικών, λιπαντικών, προσθετικών και αυτολιπαινόμενων υλικών
 • Ταχύτητες περιστροφής 0.01-2000rpm
 • Υψηλής διακριτικής ικανότητας με καταγραφή ανά μονάδα χρόνου ή θέσης (>0.006°)
 • Υψηλής ποιότητας κινητήρας με κωδικωποιητή 20bit
 • LVDT για μέτρηση βάθους φθοράς

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκευθείτε το site του κορυφαίου κατασκευαστή:
http://nanovea.com/