Πρέσα Θλίψης Κονιαμμάτων

(Compression Test Plant)

 • Σερβοϋδραυλικό σύστημα, ελέγχου κλειστού βρόγχου, κατάλληλο για δοκιμές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα DIN EN 196, ISO 679, ASTM C 109, BS 4550-3, σε πρισματικά και κυβικά δοκίμια κονιαμάτων.
 • Περιλαμβάνει δικόλωνο πλαίσιο θλίψης, μέγιστης ικανότητας 300kN.
 • Ο έλεγχος των πλαισίων, οι ρυθμίσεις και η απεικόνιση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται είτε μέσω του ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστικού συστήματος, είτε μέσω λογισμικού προγράμματος σε Η/Υ.
 • Διαθεσιμότητα πλακών θλίψης: 40 x 40, 50 x 50, ø79.4, ø74, 70.7 x 70.7mm
 • Με προστασία του χώρου δοκιμών κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

Σύστημα Δοκιμών Θλίψης & Κάμψης Κονιαμμάτων

(Compression and Bending Test Plant)

 • Σερβοϋδραυλικό σύστημα, ελέγχου κλειστού βρόγχου, κατάλληλο για δοκιμές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα DIN EN 196, ISO 679, ASTM C 109, BS 4550-3, ASTM C 348, σε πρισματικά και κυβικά δοκίμια κονιαμάτων.
 • Περιλαμβάνει
  • δικόλωνο πλαίσιο θλίψης, μέγιστης ικανότητας 300kN και
  • δικόλωνο πλαίσιο κάμψης, μέγιστης ικανότητας 10kN
 • Έχει τη δυνατότητα τροφοδοσίας / ελέγχου και τρίτου πλαισίου θλίψης σε δοκίμια σκυροδέματος, μέγιστης ικανότητας έως και 3000kN.
 • Ο έλεγχος των πλαισίων, οι ρυθμίσεις και η απεικόνιση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται είτε μέσω του ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστικού συστήματος, είτε μέσω λογισμικού προγράμματος σε Η/Υ.
 • Διαθεσιμότητα πλακών θλίψης: 40 x 40, 50 x 50, ø79.4, ø74, 70.7 x 70.7mm
 • Μέγιστη απόσταση υποστηριγμάτων κάμψης: 100mm.
 • Με προστασία του χώρου δοκιμών.