Σύστημα Δοκιμών Θλίψης & Κάμψης Σκυροδέματος

(Compression & Bend Test Plant)

  • Σερβοϋδραυλικό σύστημα, ελέγχου κλειστού βρόγχου, κατάλληλο για δοκίμια σκυροδέματος.
  • Περιλαμβάνει συνδυασμό τετρακόλωνου πλαισίου θλίψης με πλαίσιο κάμψης, εξαιρετικά υψηλής ακαμψίας, μονάδα υδραυλικής ισχύος και ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστικό σύστημα ελέγχου και απεικόνισης των μετρήσεων.
  • Τα διαθέσιμα πλαίσια θλίψης δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Δυναμικότητα (kN)

200/300

400/600

1000

2000/3000

Περιοχή δοκιμών (mm)

250

320

320

355

Πλάκες θλίψης (mm)

ø180

ø220

ø220

ø300
320x520

Απόσταση πλακών (mm)
Προαιρετικά

225
340/540

225
340/540

225
340/540

340
αναλόγως απαίτησεων

Εμβολισμός (mm)

100

100

100

65

 

  • Τα διαθέσιμα πλαίσια κάμψης δίνονται στον ακόλουθο πίνακα

Δυναμικότητα (kN)

10

20/50

100/200/300

2000/3000

Περιοχή δοκιμών (mm)

250

320

320

355

Απόσταση υποστηριγμάτων (mm)

100

70-400

100-900

70-700

Μήκος υποστηριγμάτων (mm)

44

250

508

220

Εμβολισμός (mm)

30

200

250

100

 

  • Υπάρχει δυνατότητα οδήγησης και τρίτου πλαισίου μηχανής από την ίδια υδραυλική μονάδα και το ίδιο επεξεργαστικό σύστημα.
  • Προαιρετικά οι μηχανές ελέγχονται και μέσω Η/Υ με λογισμικό πρόγραμμα σε περιβάλλον windows.
  • Τα πλαίσια θλίψης & κάμψης διατίθενται και μεμονωμένα.