1. Συσκευή Ελέγχου Φθοράς σε Τριβή - Τριβόμετρο

(Deep Stone Abrasion Tester)

  • Εργαστηριακή συσκευή για τον προσδιορισμό της αντίστασης του τσιμέντου, του σκυροδέματος και των φυσικών λίθων, στην τριβή, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 1338 - 1339 - 1342 - 14157.
  • Περιλαμβάνει μεταλικό δίσκο Ø 200 x 70 mm και υλικό τριβοφθοράς (κορούνδιο μεγέθους F80), το οποίο παρεμβάλεται μεταξύ του δίσκου και το δοκιμίου.
  • Μέγιστη παροχή του υλικού έως 3l ανά λεπτό, ρυθμιζόμενη.
  • Δυνατότητα μετατροπής από deep stone σε deep unglazed.
  • Με προστατευτικό plexiglass.

 

 

2. ΤΡΙΒΟΜΕΤΡΟ BOHME

(BOHME Abrasimeter)

  • Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στην απώλεια όγκου του δοκιμίου, που μπορεί να είναι πλάκες σκυροδέματος, φυσικών λίθων και πετρωμάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1338:2004, EN 1339, EN 1340, EN 13892-3, EN 14157, DIN 52108.
  • Περιλαμβάνει περιστρεφόμενο δίσκο, διαμέτρου 750mm, στον οποίο εναποτίθεται το δοκίμιου, επί του οποίου εφαρμόζεται δύναμη 294Ν.
  • Η μείωση του πάχους προσδιορίζεται με μετρητικό ρολόι.