1. Θερμοροόμετρο

(Heat Flow Meter)

 • Κατάλληλη για τον προσδιορισμό της θερμικής αντίστασης ή αγωγιμότητας ή/και θερμοπερατότητας ενός τοιχώματος, σε δοκιμές in situ.
 • Διαθέτει δύο αισθητήρες θερμοροής (W/m2) και τέσσερα θερμοζεύγη, για ταυτόχρονη μέτρηση σε δύο σημεία.
 • Σύμφωνη με τα πρότυπα ISO 9869, ASTM C1155 & C1046.
 • Δυνατότητα συνεχούς καταγραφής 30 ημερών.
 • Αποτελέσματα με αναγωγή ανά 10min & 24h.
 • Εύρος μετρήσεων: -2000 έως +2000W/m2 (ανάλογα με τον επιλεγόμενο αισθητήρα θερμοροής).
 • Ακρίβεια θερμοκρασιακής διαφοράς: 0.1°C.
 • Καλώδια 10m, 20m.
 • Τροφοδοσία: 220V / 50Hz, κατανάλωση 0.5W.
 • Συνοδεύεται από λογισμικό πρόγραμμα ανάκτησης των καταγραφόμενων δεδομένων.
 • Κατάλληλη για διαπίστευση κτιρίων.

 

2. Θερμοροόμετρο

(Heat Flow Meter)

 • Απόλυτα φορητή συσκευή με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για τη μέτρηση της θερμοροής και της θερμοκρασίας.
 • Διαθέτει 6 κανάλια μετρήσεων και κανάλια υπολογισμών με εισαγωγή μαθηματικών συναρτήσεων από το χρήστη.
 • Εύρος μετρήσεων: -99999 έως +99999W/m2.
 • Ρυθμός δειγματοληψίας: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300 ή 600s.
 • Με οθόνη LCD 5'', απεικόνισης, τιμών και γραφικών παραστάσεων.
 • Ενσωματωμένη κάρτα SD και σύνδεση Ethernet.
 • Παρακολούθηση αποτελεσμάτων μέσω internet & email.
 • Διαστάσεις: 152 x 240 x 225 (mm).
 • Βάρος: 4kg
 • Συνοδεύεται από λογισμικό πρόγραμμα.