1. Τριβόμετρο Μη Εφυαλωμένων Πλακιδίων

(Deep Unglazed Abrasion Tester)

  • Εργαστηριακή μηχανή για τον προσδιορισμό της αντίστασης μη εφυαλωμένων πλακιδίων, στην τριβή, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 10545-6, 14617-4, 1344.
  • Περιλαμβάνει μεταλικό δίσκο Ø 200 x 10 mm και υλικό τριβοφθοράς (κορούνδιο μεγέθους F80), το οποίο παρεμβάλεται μεταξύ του δίσκου και το δοκιμίου.
  • Μέγιστη ροή μάζας του υλικού έως 75g ανά λεπτό, ρυθμιζόμενη.
  • Δυνατότητα μετατροπής από deep unglazed σε deep stone.
  • Με προστατευτικό plexiglass.

 

 

2. Τριβόμετρο Εφυαλωμένων Πλακιδίων

(Glazed Tiles Abrasion Tester)

  • Εργαστηριακή μηχανή για τον προσδιορισμό της αντίστασης εφυαλωμένων πλακιδίων, στην τριβή, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 10545 - 7, ASTM C 1027-99 (2004).
  • Περιλαμβάνει μηχανισμό στερέωσης του δοκιμίου επί περιστρεφόμενης πλάκας και εφαρμογή φορτίου μέσω χαλύβδινων σφαιριδίων παρουσία απεσταγμένου νερού και υλικού τριβοφθοράς (κορούνδιο μεγέθους F80).
  • Ταχύτητα περιστροφής 300rpm με ηλεκτρονικό έλεγχο.
  • Με προστατευτικό plexiglass.