Μηχανή Κάμψης Πλακιδίων

(Tiles Flexure Testing)

 • Ημιαυτόματη ηλεκτρομηχανική συσκευή, για τον προσδιορισμό της αντοχής στην κάμψη κεραμικών πλακιδίων, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 10545– 4, EN 520, DIN 51030 και ASTM C 648 - 84.
  Διατίθενται τρία διαφορετικά μοντέλα, με μέγιστο φορτίο εφαρμογής 1000kg (~10kN), κατάλληλα για δοκίμια διαστάσεων 100 x 100 mm έως:
  • 650 x 650mm ή
  • 850 x 850mm ή
  • 1200 x 1200mm
 • Αυτόματος υπολογισμός των μεγεθών: modulus of rupture (σ) και breaking strength (S).
 • Εμφάνιση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων σε ενσωματωμένη οθόνη LED και σε Η/Υ μέσω λογισμικού.
 • Εκτύπωση των αποτελεσμάτων μέσω ενσωματωμένου θερμικού εκτυπωτή.
 • Η μηχανή συνοδεύεται από δύο δυναμοκυψέλες 100kg και 1000kg με διακριτική ικανότητα 10g και 100g αντίστοιχα, με πιστοποιητικά βαθμονόμησης.
 • Η εκτέλεση δοκιμών κατά τα διάφορα πρότυπα απαιτεί συγκεκριμένα παρελκόμενα.