Ραδιόμετρο

(Radiometer)

  • Φορητή συσκευή με δυνατότητα καταγραφής των μετρούμενων μεγεθών της ηλιακής, κυρίως, ακτινοβολίας, μέσω επιλογής ευρείας γκάμας αισθητήρων UVA, UVB, UVC, Visible, IR, αλλά και της θερμοκρασίας και της υγρασίας.
  • Διαθέτει αυτόματη αναγνώριση των συνδεόμενων αισθητήρων, επιλογή μονάδων μέτρησης, καταγραφή ελάχιστης και μέγιστης τιμής, υπολογισμό μέσου όρου, ολοκλήρωση τιμών στο χρόνο και καθορισμό ορίων με συναγερμό.
  • Συνδέεται ταυτόχρονα με δύο αισθητήρες αναλογικού σήματος ±0.4V, ±4 V, με αυτορυθμιζόμενη διακριτική ικανότητα 15μV σε εύρος ±0.4V.
  • Διαθέτει προαιρετική διασύνδεση με Η/Υ, μέσω λογισμικού προγράμματος, για ανάκτηση των μετρήσεων και επεξεργασία σε προγράμματα τύπου Excel.
  • Τροφοδοσία: 4 αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑ ή επαναφορτιζόμενες NiCad ή με μετασχηματιστή ρεύματος.
  • Βάρος: 480g
  • Μέγεθος: 10 x 19.5 x 4.5cm
  • Εφαρμογές μετρήσεων: περιβαλλοντικές, εργαστηριακές, βιομηχανικής ασφάλειας, έλεγχο υλικών και γήρανσης, φωτοβολταϊκών, γεωπονίας κ.α.