ΠροϊόνταΈλεγχος Ποιότητας Θερμομονωτικών ›4.Θερμικών Παραμέτρων, ”λ” “a” & “C”, σε διάφορα δείγματα

4. Σειρά Συστημάτων Ανάλυσης των Θερμικών

 

Παραμέτρων, ”λ” “a” & “C”, σε δείγματα

 

Στερεά, Πάστες, Παχύρρευστα, και

 

Κονιώδη/Κοκκώδη με

 

Λεπτούς Κόκκους κ.α

Όλα τα παρακάτω αναφερόμενα συστήματα είναι αυτόνομης λειτουργίας και επιτραπέζιου εργαστηριακού τύπου ( με δυνατότητα λειτουργίας σε πεδίο, in situ), εύχρηστα μοδέλα, βασισμένα στην μέθοδο λειτουργίας του Μεταβατικού Επίπεδου Πηγής (Transient Plane Source, TPS) του θερμού Δίσκου (Hot-Disc, Θ.Δ.) και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO/DIS 22007-2:2008.

Είναι εφοδιασμένα με εργαλεία, Αυτοματοποιημένων μετρήσεων και Αυτομάτου ελέγχου της θερμοκρασίας από εξωτερικές συσκευές, καθόσον το λογισμικό ενσωματώνει εργαλεία μεταφοράς των αποτελεσμάτων, σε λογισμικό MS EXCEL, για επιπρόσθετη επεξεργασία δεδομένων και στατιστική Ανάλυση.

Παρέχονται παρελκόμενα για επέκταση των δυνατοτήτων, όπως πολλαπλών χρήσεων Αισθητήρες για επαύξηση του όγκου και της ποιότητας του ελέγχου των εφαρμογών, όπως επίσης, και ελέγχου εξ αποστάσεως (Remote Control).

 

4.1. Συστήματα Ελέγχου των Θερμοφυσικών Παραμέτρων ”λ” “a” & “C”, σε Δείγματα στερεά,
       μέσης και μέχρι Υψηλής Ρευστότητας υγρά, Κονιώδη & Πάστες Μικρών Σωματιδίων

Τεχνικά Λειτουργικά Στοιχεία:

 • Περιοχή μετρήσεων του “λ”: 0.03-100W/mK
 • Περιοχή μετρήσεων του “a”: 0.02-40mm2/s
 • Περιοχή μετρήσεων του “C”: 0.1-4.5MJ/m3K
 • Περιοχή μέτρησης χρόνου: 2.5-640s
 • Ακρίβειας: καλλίτερη από 5%
 • Επαναληπτικότητα: καλλίτερη από 2%
 • Περιοχή Θερμοκρασιών: -160 μέχρι 300°C
 • Διαστάσεις ελάχιστου δείγματος: h=3mm, D=13mm ή τετράγωνο 13mm
 • Μέγιστες Διαστάσεις δείγματος: Απεριόριστες
 • Πρότυπα: ISO/DIS 22007-2.2.


4.2. Σύστημα Ελέγχου και Ανάλυσης των Θερμοφυσικών Παραμέτρων ”λ” “a” & “C”,
       σε Δείγματα υλικών:
α) Στερεών, κονιωδών και πάστας (t=-160 έως 1000°C)
β) Στερεών, υγρών, κονιωδών & πάστας (t=-160 έως 1000°C)

 • Είδη υλικών: ισοτροπικά και Ανισοτροπικά
 • Εφαρμογές για: α) R & D, πολυμερή υλικά, μονωτικά υλικά χύδην στερεά
                           β) R & D, QC, στερεά υλικά, υγρά, πάστες, κονιώδη
 • Περιοχή Συντελεστού “λ”: α) 0.001-20+W/mK
                                           β) 0.001-1000W/mK
 • Περιοχή Συντελεστού “a”: 0.1-100mm2/s
 • Περιοχή Συντελεστού “C”: μέχρι 5MJ/m3K.
 • Επαναληπτικότητα/Ακρίβεια: <1%/ καλλίτερη από 5%
 • Περιοχή θερμοκρασιών: -1600/50°C, -50/280°C, 300/100°C
 • Διατάσεις ελάχιστου δείγματος: h=3mm, D=7mm ή τετράγωνο
 • Διαστάσεις μέγιστου δείγματος: απεριόριστες
 • Διεθνή πρότυπα: ISO/DIS 22007-2.2