ΠροϊόνταΈλεγχος Ποιότητας Θερμομονωτικών ›5. Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων Υγρών με την Μέθοδο (THW)

5. Συσκευή Μέτρησης των Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων

 

Υγρών με την Μέθοδο TRANSIENT HOT-WIRE

 

(THW)

Αυτόνομη εργαστηριακή συσκευή, επιτραπέζιου τύπου, προηγμένης και αυτόματα ελεγχόμενης τεχνολογίας, με χρήση Η/Υ, μέτρησης των θερμοφυσικών ιδιοτήτων (λ,α,c), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ASTM D2 717.

  • Ελεγχόμενα υλικά: υγρά & πάστες
  • Περιοχή μετρήσεως του “λ”: 0.01-1W/mK
  • Περιοχή μετρήσεως του “a” & “C”: Διαθέσιμες
  • Περιοχή θερμοκρασιών: -30 έως 400°C
  • Ακρίβεια μετρήσεων: καλλίτερη από 5%
  • Επαναληπτικότητα: καλλίτερη από 1%
  • Ελάχιστο μέγεθος δείγματος: 50ml.