ΠροϊόνταΈλεγχος Ποιότητας Θερμομονωτικών ›6.Συντελεστού Θερμικής Διάχυσης και Αγωγιμότητας με TWA

6. Σύστημα μέτρησης του Συντελεστού Θερμικής

 

Διάχυσης και Αγωγιμότητας με TWA

Αυτόνομης λειτουργίας και επιτραπέζιου τύπου, το καταλληλότερο για μετρήσεις με την μέθοδο της θερμοκυματικής Ανάλυσης (TWA) για τους συντελεστές θερμικής Διάχυσης και θερμικής Αγωγιμότητας, σε υλικά Πλάκας και Λεπτών Φύλλων (κατά δύο διαφορετικά επίπεδα in-plate και Vertical).

Λειτουργικά χαρακτηριστικά:

  • Περιοχή μετρήσεως του “a”: μέχρι 0.001m2/s.
  • Προσανατολισμός: επί-επιπέδου & εκτός επιπέδου
  • Μετρούμενος χρόνος: 3-30min.
  • Επαναληπτικότητα: καλλίτερη από 2%
  • Ακρίβεια: καλλίτερη από 5%
  • Περιοχή θερμοκρασιών: RT μέχρι 600°C
  • Ελάχιστες διαστάσεις δείγματος: D=20mm
  • Διάσταση πάχους: από D=10μm μέχρι D=10mm.