Μετρητές Πάχους Επίστρωσης

(Coating Thickness Gauges)

1. Μετρητής Μη Μαγνητικών Επιστρωμάτων σε Σιδηρούχα Υποστρώματα
 • Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στη μέθοδο της μαγνητικής επαγωγής.
 • Επιστρώματα ελέχου: μη μαγνητικά όπως ελαστικά, αλουμινίου, ψευδαργύρου, χαλκού.
 • Υποστρώματα εφαρμογής: σιδηρούχα και χαλύβδινα.
 • Η μέτρηση είναι συνεχής ή σημειακή.
 • Εύρος μετρήσεων: 0-1250μm.
 • Διακριτική ικανότητα: 0.1μm για πάχη έως 100μm και 1μm για πάχη μεγαλύτερα των 100μm.
 • Διαθέτει μνήμη πεντακοσίων μετρήσεων.
 • Συνοδεύεται από κεφαλή κατάλληλη για έλεγχο δειγμάτων με ελάχιστη διάμετρο 7mm, ελάχιστο πάχος 500μm και καμπυλότητα 1.5.
 • Η βαθμονόμηση γίνεται με χρήση δύο σημείων και έχει βαθμονόμηση μηδενός.
 • Έχει ηχητικό σήμα για μετρήσεις εκτός των οριζόμενων ορίων.
 • Αυτόματη παύση λειτουργίας
 • Βάρος όχι μεγαλύτερο από 300g και διαστάσεις 15x8x3cm περίπου.
 • Συνοδεύεται από σετ βαθμονόμησης.

 

2. Μετρητής Μονωτικών Επιστρωμάτων σε Μη Σιδηρούχα Υποστρώματα
 • Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στη μέθοδο των δινορευμάτων.
 • Επιστρώματα ελέχου: μονωτικά υλικά όπως βερνίκια, μπογιές, ανοδιωμένα στρώματα.
 • Υποστρώματα εφαρμογής: μη σιδηρούχα και ωστενιτικοί χάλυβες.
 • Η μέτρηση είναι συνεχής ή σημειακή.
 • Εύρος μετρήσεων: 0-1250μm.
 • Διακριτική ικανότητα: 0.1μm για πάχη έως 100μm και 1μm για πάχη μεγαλύτερα των 100μm.
 • Διαθέτει μνήμη πεντακοσίων μετρήσεων.
 • Συνοδεύεται από κεφαλή κατάλληλη για έλεγχο δειγμάτων με ελάχιστη διάμετρο 5mm, ελάχιστο πάχος 300μm και καμπυλότητας 3.
 • Η βαθμονόμηση γίνεται με χρήση δύο σημείων και έχει βαθμονόμηση μηδενός.
 • Έχει ηχητικό σήμα για μετρήσεις εκτός των οριζόμενων ορίων.
 • Αυτόματη παύση λειτουργίας
 • Βάρος όχι μεγαλύτερο από 300g και διαστάσεις 15x8x3cm περίπου.
 • Συνοδεύεται από σετ βαθμονόμησης.