Ολογραφικό Σύστημα

(Holography System)

  • Προηγμένης τεχνολογίας σύστημα, μη καταστροφικού ελέγχου, βασισμένο στην τεχνολογία της ολογραφίας, οι αρχές της οποίας στηρίζονται στη συμβολομετρία, κατά την οποία το υπό μελέτη δείγμα, φωτίζεται από δέσμη λέιζερ και το είδωλό του προβάλλεται σε ενσωματωμένο σύστημα βίντεο. Η ταλάντωση του δείγματος αντικατοπτρίζεται στην ταλάντωση του ανακλώμενου, από την επιφάνειά του, φωτός λέιζερ, η οποία αλληλεπιδρά με δέσμη λέιζερ αναφοράς.
  • Είναι κατάλληλο για τη μελέτη στατικής & δυναμικής συμπεριφοράς δομών, όπου υπάρχει αλληλεπίδραση, όπως στη σύσφιξη κοχλία ή στη μεταβολή συχνότητας κατά 1Hz, στη μεταβολή θερμοκρασίας κατά 1Κ, στην επαφή με ένα αντικείμενο.
  • Διαθέτει δύο είδη λειτουργίας: α) σε πραγματικό χρόνο όπου το είδωλο παρουσιάζεται υπό μορφή κροσσών ανάλογα με το πλάτος της ταλάντωσης και β) ποσοτικά, με αριθμητικό υπολογισμό πλάτους και κατανομής και κατ' επέκταση δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών με κινούμενη εικόνα αναπαράστασης της δόνησης.
  • Τυπικές εφαρμογές: στο σχεδιασμό μηχανικών δομών χωρίς/ή με ελεγχόμενες δονήσεις, έλεγχο προϊόντων για αποφυγή θραύσης από κόπωση κ.α.
  • Εφαρμογή σε: μηχανικά μέρη κινητήρων, πτερύγια στροβίλων, μορφοτροπείς, ηχεία, μικροδομές, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, κ.α.
  • Laser: 5mW - 200mW.
  • Ελάχιστο μέγεθος δείγματος: <1cm.
  • Μέγιστο μέγεθος δείγματος: 2m x 2m ή και μεγαλύτερο.