ΠροϊόνταΣυστήματα Οπτικών Μετρήσεων › 4. Τρισδιάστατο διαγνωστικό σύστημα ελέγχου ταλαντώσεων

Τρισδιάστατο Διαγνωστικό Σύστημα

 

Ελέγχου Ταλαντώσεων

(3D Vibrations control diagnostic system)

 • Πλήρως εξοπλισμένο ερευνητικό σύστημα (4κάναλο ή δικάναλο), διαγνωστικών διεργασιών ελέγχου των ταλαντώσεων σε πολύπλοκης κατασκευής αντικείμενα (ή και διαφόρου σχηματικών διατάξεων), με σκοπό τη διερεύνηση της δυναμικής κατασκευαστικής συμπεριφοράς των.
 • Το σύστημα βασίζεται στην προηγούμενη οπτική μέθοδο SLDV, με τα παρακάτω ελάχιστα
 • Λειτουργικά στοιχεία:
  • συχνότητα: 0-80kHz
  • περιοχή ταχυτήτων: 0.01μm/s-10m/s
  • λειτουργούσα απόσταση: >0.5m
  • laser: 633nm(red) - class II He-Ne laser, 1mV/sensor
  • ανάλυση φάσματος: +/-0,002°
  • μέγεθος δείγματος: διαφορά mm2 - περιοχή m2

Σημειώνεται ότι τα συστήματα είναι διαμορφούμενα κατά τις αντίστοιχες ανάγκες του ερευνητή