ΠροϊόνταΣυστήματα Οπτικών Μετρήσεων › 1. Σύστημα Μέτρησης Σημειακών Ταλαντώσεων (LDV)

1. Σύστημα μετρήσεων Σημειακών Ταλαντώσεων

(Single point LDV measurements system - LDV)

 • Η κεφαλή λέιζερ αποτελείται από δίοδο λέιζερ IR, για μετρήσεις, μία δίοδο ερυθρού λέιζερ και ένα μηχανισμό οπτικοακουστικού διαμορφωτή και ένα υψηλής ευαισθησίας οπτικοανιχνευτή.
 • Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής αποτελείται από ένα αποδιαμορφωτή ταχύτητας εξόδου και έναν αποδιαμορφωτή του σήματος εξόδου της συχνότητας (10.7MHz). Η πρόσοψη του ελεγκτή είναι διαμορφωμένη με μετρητή έντασης του σήματος, δύο επιλεγόμενες περιοχής ταχύτητας και μία σειρά φίλτρων χαμηλής διέλευσης.
 • Λειτουργικά στοιχεία:
  • περιοχή μέτρησης ταχυτήτων: 5μm/s - 800mm/s
  • περιοχή συχνότητας ταλάντωσης: 0.1Hz έως >=40kHz
  • Λειτουργούσα απόσταση: 1cm έως 5m
  • περιοχή απόκλισης / μετατόπισης: 0.1nm έως 10mm
  • αναλογικό διαμορφούμενο σήμα εξόδου: 10.7MHz FM
  • φίλτρα χαμηλής διέλευσης: 1, 2, 5, 10, 20kHz
  • Laser: 780nm < 15mW (class 1116), 650nm < 1mW (class II)
 • Είναι εφοδιασμένο με καταγραφέα δεδομένων (16bit, 100kS/s), και λογισμικό ανάλυσης των δεδομένων ταχύτητας και μετατόπισης ή φασματική ανάλυση της επιτάχυνσης του ταλαντούμενου στόχου.