ΠροϊόνταΣυστήματα Οπτικών Μετρήσεων › 2. Σύστημα Μέτρησης Σημειακών Ταλαντώσεων (LDV)

2. Διαγνωστικό Σύστημα Ταλαντώσεων

(Diagnostic Measurements &

 

Vibrations Analysis System SLDV )

 • Φορητού τύπου και αυτόνομης λειτουργίας, σύστημα, διαγνωστικών μετρήσεων, ανάλυσης και χαρτογράφισης ταλαντώσεων, διαφόρων επιφανειών, με την εξ αποστάσεων τεχνική εφαρμογής του SLDV.
 • Παρέχεται η δυνατότητα μετρήσεων μέχρι 1000, τουλάχιστον, σημείων κατά τους άξονες Χ-Υ (οριζόντιο - κάθετο), με κλίση κατά άξονα +/-20° και είναι εφοδιασμένο με ειδικό πακέτο προγράμματος για ανάλυση modal, επιλογή στόχων, έλεγχο καθρεπτών, σχηματισμό χρωματικής αντιπαράθεσης, ευέλικτες μετρήσεις πλέγματος επί του στόχου (με αυτόματη φασματική παρουσίαση), συγκέντρωση και ανάλυση των παραμετρικών δεδομένων και 2D, 3D εικονοκινητικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων.
 • Το σύστημα είναι διαμορφωμένο να αποτελείται από μία κεφαλή και ένα ηλεκτρονικό ελεγκτή, ειδικών διατάξεων και διεργασιακών λειτουργιών, ανταποκρινόμενο στις παραπάνω απαιτήσεις.
 • Λειτουργικά στοιχεία:
  • περιοχή μέτρησης ταχυτήτων: 5μm/s - 800mm/s
  • περιοχή συχνότητας ταλάντωσης: 0.1Hz έως -40kHz τουλάχιστον
  • λειτουργούσα απόσταση: 0.5cm έως 5m
  • έξοδος σήματος: Αναλογική ταχύτητα και: 10.7MHz FM
  • φίλτρα χαμηλής διέλευσης: 1, 2, 5, 10, 20kHz
  • Laser: 780nm < 15mW (class ΙΙΙb), 650nm < 1mW (class II)
  • μέγεθος δέσμης: d=1mm

Σημειώνεται ότι τα συστήματα είναι διαμορφούμενα κατά τις αντίστοιχες ανάγκες του ερευνητή