ΠροϊόνταΣυστήματα Οπτικών Μετρήσεων › 3. Όργανο μέτρησης πολλαπλών παραμέτρων ταλαντώσεων

3. Όργανο μέτρησης πολλαπλών

 

παραμέτρων ταλαντώσεων

(Multiple Parameters Vibrations

 

Measurements Instrument)

 • φορητό χειρός αυτόνομης λειτουργίας και ψηφιακών μετρήσεων (3 1/2), των παραμέτρων ταλάντωσης ταχύτητας, μετατόπισης και επιτάχυνσης, εφοδιασμένο με συναρτήσεις κράτησης των τιμών και αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
  παρέχει διάγνωση λειτουργίας και παρουσίαση ταλαντώσεως από ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, βλάβες τριβέων, τροχών μετάδοση κίνησης κ.α.
 • Λειτουργικά στοιχεία:
  • περιοχή ταχυτήτων: 0.1-199.9 mm/s
  • περιοχή επιταχύνσεων: 0.1-199.9 m/s2
  • συνολική ακρίβεια: +5%
  • μετατόπιση: 10-500Hz
  • επιτάχυνση: 10Hz-10kHz
  • επιταχυνσιόμετρο: αισθητήριο χειρός
  • μπαταρίες 9V/25h συνεχούς λειτουργίας