ΠροϊόνταΕλλειψόμετρα › Διακριτού μήκους κύματος

Ελλειψόμετρα Διακριτού Μήκους Κύματος

(Discrete Wavelength Ellipsometers)

1. Μονού μήκους κύματος

 • Κατάλληλο για μέτρηση του δείκτη διάθλασης και του πάχους υμενίων, μονής και πολλαπλής επίστρωσης.
 • Λαμβάνει γρήγορα ακριβείς μετρήσεις σε εύρος 0-6000nm.
 • Με σταθερό μήκος κύματος 632.8nm -laser HeNe (προαιρετικά διαφορετικά μήκη).
 • Μεταβαλλόμενη γωνία πρόσπτωσης: 10-90° με βήμα 5°, ακρίβειας 0.01°.
 • Χρόνος μέτρησης: μικρότερος από 1 sec.

 

2. Πολλαπλού μήκους κύματος

 • Διαθέτει δυνατότητα επιλογής μεταξύ 5 μηκών κύματος στο UV, Vis ή IR.
 • Standard μήκος κύματος 632.8nm (laser HeNe) και συνδυασμός μεταξύ 543nm, 594nm, 612nm, 635nm, 1164nm
 • Εύρος μετρήσεων: 0-6000nm.
 • Μεταβαλλόμενη γωνία πρόσπτωσης: 10-90° με βήμα 5°, ακρίβειας 0.01°.
 • Χρόνος μέτρησης: μικρότερος από 1 sec.
 • Πλήρες λογισμικό πακέτο απόκτησης δεδομένων και ανάλυσης αποτελεσμάτων.