Προϊόντα › Ελλειψόμετρα

Ελλειψόμετρα

(Ellipsometers)

1. Ελλειψόμετρα διακριτού μήκους κύματος

2. Ελλειψόμετρο μεταβαλλόμενης γωνίας, διακριτού μήκους κύματος

3. Φασματοσκοπικά ελλειψόμετρα

4 Φασματοσκοπικό ελλειψόμετρο υπερύθρου