ΠροϊόνταΈλεγχος Ποιότητας Θερμομονωτικών ›3. Συντελ.“λ” Δείγμ. Εδαφ. Κοκκώδη, Κονιώδη, Τροφίμων & Συναφή

3. Σύστημα Ελέγχου του Συντελεστού “λ” για

 

Δείγματα Εδαφικά Κοκκώδη, Κονιώδη,


Τροφίμων & Συναφή.

Αυτόνομης λειτουργίας, κατάλληλα μελετημένο για εφαρμογές τόσον σε εργαστήριο όσο και στο πεδίο, υψηλής ακρίβειας μετρήσεων, με MCU και ειδικό λογισμικό, για λήψη, επεξεργασία, ανάλυση και μεταφορά δεδομένων, πλήρως ελεγχόμενο, μέσω H/Y και λογισμικό.

Είναι εφοδιασμένο με αισθητήρια Non-Steady-state Probes (NSSP) και πραγματοποιεί μετρήσεις, σύμφωνα με την μέθοδο TLS (Transient Line Source) και τα Διεθνή πρότυπα ASTM D 5394 & IEEE 442-1981, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό ISO.

Τεχνικά λειτουργικά χαρακτηριστικά:

  • Περιοχή μετρήσεων:0.1-6W/mK
  • Ακρίβειας: ±(3%+0.02)W/mK
  • Περιοχή θερμοκρασιακών ορίων: -55 έως 180°C, με ακρίβειας ±0.002%Κ
  • Μήκος βελόνης του αισθητήρα: 150mm
  • Η/Υ με Windows XP (τουλάχιστον).