Μηχανές Ερπυσμού

(Creep Testing Machines)

 • Πλαίσια εφελκυσμού / θλίψης:

Μοντέλο

2320

2330

2410

2430

2510

Δυναμικότητα (kN)

44.4

53.3kN

88.9kN

133.4kN

222.4kN

Column Width (cm)

47

55.8

55.8

55.8

76.2

Λόγος μοχλοβραχίονα

10:1,5:1

20:1,16:1, 10:1, 5:1, 3:1

20:1, 3:1

30:1, 3:1

50:1, 5:1

Ταχύτητα

2.5-30.5mm/min

Ακρίβεια φόρτισης

±0.5% (με πιστοποιητικό)

 

 • Επιδαπέδιου τύπου και αυτόνομης λειτουργίας με βαθμονομημένα νεκρά βάρη κατάλληλα μελετημένη για δοκιμές ερπυσμού, σε επίπεδα και κυλινδρικά δοκίμια.
  Αποτελείται κυρίως από τα παρακάτω συστήματα και διατάξεις, όπως:
 1. Διάταξη Πλαισίου Φόρτισης
  Συμμετρικής κατανομής, με ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής φορτίου και οριζοντίωσης των δοκιμίων, με μονό ή διπλό λόγο μοχλοβραχίονα και ακρίβεια κατά ISO & DIN 51220-Class 1.
  Ράβδοι φόρτισης, δοκιμίων, συνδεόμενοι στη μηχανή μέσω μαχαιρωτής απόληξης για την εξασφάλιση αξονικής φόρτισης μεγάλης ακρίβειας.
 2. Φούρνος
  Τριών (3) ζωνών, μέγιστης λειτουργίας, 1000°C, τουλάχιστον, με ρυθμιστή PID ψηφιακών ενδείξεων, για σταθερή κατανομή θερμοκρασίας καθ’όλο το μήκος του δοκιμίου.
 3. Σύστημα Μέτρησης Επιμηκύνσεων
  Με ζεύγος μορφοτροπέων LVDT και με ακρίβεια Class 1, κατά τα διεθνή πρότυπα.
 4. Σύστημα αυτόματης θερμικής βηματικής φόρτισης
  Για δοκιμές αυτόματης θερμικής βηματικής φόρτισης με βάρη και δοκιμές αντοχής σε θραύση χωρίς βάρη.
 5. Πρότυπα βάρη φόρτισης
  Από χυτοσίδηρο
 6. Σύστημα Επεξεργασίας Δεδομένων
  Λογισμικό πρόγραμμα ελέγχου, απόκτησης δεδομένων και επεξεργασίας των πειραματικών μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Μονάδα διασύνδεσης με επαρκή αριθμό καναλιών (για θερμοστοιχεία—μηκυνσιόμετρο κ.α.).