1. Ποιοτικός Έλεγχος Μεταλλικών Υλικών

(Quality Control of Metals)

  1. Φορητά Σκληρόμετρα
  2. Σκληρόμετρα Πάγκου
  3. Μικροσκληρόμετρα
  4. Μηχανές Εφελκυσμού - Θλίψης - Κάμψης
  5. Μηχανές Ερπυσμού
  6. Μηχανές Κόπωσης
  7. Κρουσίμετρα