Μηχανές Εφελκυσμού - Θλίψης - Κάμψης

(Universal Testing Machines)

  • Κατάλληλες για δοκιμές διαφόρων δοκιμίων, με τα κατάλληλα παρελκόμενα:
  • Τα γενικά τους χαρακτηριστικά συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Δυναμικότητα (kN)

2.5

5-10-25

50

100

250

600

1000/1200

Ταχύτητα δοκιμής (m/s)

0.1-1000

0.0005-500

0.0005-500

0.0005-200

0.0005-200

0.0005-100

0.0005-200

Διαδρομή τραβέρσας (mm)

750

1000

1000

1000

1000

1270

1000

Διακριτική ικανότητα τραβέρσας (μm)

1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

 

  • Συνοδεύονται από λογισμικό πακέτο έτοιμων δοκιμών (μέθοδοι και αποτελέσματα) για εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη και κύκλων φόρτισης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
  • Οδηγός βοήθειας (wizard) για τη δημιουργία νέων μεθόδων βήμα προς βήμα.
  • Κάθε μέθοδος περιλαμβάνει στοιχεία επιλογής, όπως: μονάδων δύναμης, τάσης, παραμόρφωσης - γεωμετρικών χαρακτηριστικών δοκιμίου για τον αυτόματο υπολογισμό της διατομής – το είδος του ελέγχου κίνησης της τραβέρσας βάσει ταχύτητας, παραμόρφωσης, τάσης, φορτίου – τη δυνατότητα διαφορετικού ελέγχου κίνησης της τραβέρσας με διαχωρισμό των φάσεων δοκιμής και κριτήρια περάσματος από τη μία φάση στην άλλη (μέγιστο 40 φάσεις) – τη συχνότητα, περίοδο και κυματομορφή κυκλικών φορτίσεων - μονάδων στους άξονες Χ-Υ των διαγραμμάτων real time κατά τη δοκιμή – των απεικονιζόμενων παραμέτρων κατά τη διάρκεια της δοκιμής – των κριτηρίων θραύσης του δοκιμίου αλλά και τερματισμού της δοκιμής – των αποτελεσμάτων με κριτήρια ανοχών – εισαγωγής μαθηματικών εξισώσεων – τρόπου παρουσίασης του πιστοποιητικού.
  • Πακέτο γραφικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων με δυνατότητα διόρθωσης της ελαστικής γραμμής, του σημείου θραύσης και επαναϋπολογισμό των αποτελεσμάτων χωρίς την ανάγκη επανάληψης της δοκιμής.
  • Πακέτο στατιστικών, με δυνατότητα αναίρεσης και διαγραφής δοκιμών.
  • Τα παρελκόμενα των μηχανών είναι πλήρως διαμορφώσιμα, ανάλογα με τις ανάγκες των εφαρμογών του χρήστη.