Μηχανές Κόπωσης

(Fatigue Testing Machines)

 • Επιδαπέδιου ή επιταπέζιου τύπου, με σερβουδραυλικό σύστημα λειτουργίας, εφαρμογής δυνάμεων 5/10/25/50/100/150/200/250/300/400/500/1000kN, με δυνατότητες επιλογής και εφαρμογής ενεργοποιητή (μεταβλητής παροχής συχνοτήτων μέχρι 100Hz), και σερβοβαλβίδες του αντίστοιχου συστήματος υδραυλικής παροχής.
 • Πλήρως εξοπλισμένη, βαθμονομημένη και αποτελούμενη, κυρίως, από τα παρακάτω συστήματα και διατάξεις:
 1. Πλαίσιο Φόρτισης
  2κόλωνου ή 4κόλωνου τύπου στιβαρής κατασκευής, μεγάλης ακρίβειας με τον ενεργοποιητή στο άνω μέρος της κινητής τραβέρσας.
  Δυναμοκυψέλη (στο άνω μέρος της μηχανής) βαθμονομημένη κατά τα διεθνή πρότυπα Class 1—EN ISO 7500-2:2004 (για στατικές και δυναμικές φορτίσεις).
  Εφοδιασμένη με σειρά μηχανισμών ανοίγματος / κλεισίματος των αρπαγών / σιαγώνων (μέσω χειριστηρίου) και στερέωσης του δοκιμίου (υδραυλικά), με μηχανισμούς ασφάλειας των αρπαγών / σιαγώνων (εσωτερικό κλείδωμα).
 2. Σύστημα παροχής Υδραυλικής Ισχύος
  Αυτόνομης λειτουργίας και συλλειτουργίας με τη μηχανή, με ρυθμιζόμενη πίεση και χρήση ηλεκτροκινούμενης αντλίας με δεξαμενή.
  Σύστημα ψύξης εναλλάκτου θερμότητας νερού-ελαίου ή άλλου, όπως ανεμιστήρα ψύξης.
  Σειρά οργάνων μέτρησης και διατάξεων ασφαλείας λειτουργίας της μηχανής και ειδικό περίβλημα ελάττωσης θορύβου (≤70db σε απόσταση 1m).
 3. Σύστημα μηκυνσιόμετρου
  Μαχαιρωτού τύπου άκρων, ελατηριοειδούς εφαρμογής με ψηφιακό ελεγκτή και βαθμονομημένο κατά Class 1 , EN 10002.
 4. Σύστημα Απόκτησης και Επεξεργασίας Πειραματικών Δεδομένων
  Σύστημα απόκτησης (χειροκίνητα ή αυτόματα) των δεδομένων του κύκλου ή κύκλων (φορτίου – μετατόπισης - επιμήκυνσης), με επιλογή της κυματομορφής (πλάτους – συχνότητας κ.λ.π.) και μεταφορά τους σε Η/Υ για επεξεργασία (ανάλυση – σύγκριση – αποθήκευση, παρουσίαση σε διαγράμματα).
  Λογισμικό εύχρηστο και μελετημένο, ώστε σε περίπτωση στάσης του Η/Υ η δοκιμή να συνεχίζεται.