2. Ποιοτικός Έλεγχος Πλαστικών Υλικών

(Quality Control of Plastics)

 

  1. Σκληρόμετρα Shore A, Shore D