1.Σκληρόμετρο Shore A

(Shore A Hardness Tester)

 • Ψηφιακό σκληρόμετρο, κατάλληλο για ελέγχους σε πλαστικά και ελαστικά υλικά.
 • Σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα DIN 53505, ASTM D2240, ISO 7619.
 • Εύρος μετρήσεων: 0-100ΗΑ.
 • Διακριτική ικανότητα: 0.2 μονάδες.
 • Ακρίβεια: καλύτερη από +/-1ΗΑ.
 • Εμφάνιση, σε οθόνη LCD, τιμών μέτρησης, μέγιστης τιμής, μέσης τιμής και κατάαστασης μπαταρίας.
 • Μικρού μεγέθους, με ενσωματωμένο αισθητήρα.
 • Θύρα RS-232
 • Συνοδεύεται από πλακίδιο αναφοράς.
 • Τροφοδοσία: 3 μπαταρίες με αυτονομία 300 ώρες περίπου και αυτόματη παύση λειτουργίας.
 • Προαιρετική βάση στήριξης διεξαγωγής των δοκιμών.

 

2.Σκληρόμετρο Shore D

(Shore D Hardness Tester)

 • Ψηφιακό σκληρόμετρο, κατάλληλο για ελέγχους σε πλαστικά και ελαστικά υλικά.
 • Σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα DIN 53505, ASTM D2240, ISO 7619.
 • Εύρος μετρήσεων: 0-100ΗD.
 • Διακριτική ικανότητα: 0.2 μονάδες.
 • Ακρίβεια: καλύτερη από +/-1ΗD.
 • Εμφάνιση, σε οθόνη LCD, τιμών μέτρησης, μέγιστης τιμής, μέσης τιμής και κατάαστασης μπαταρίας.
 • Μικρού μεγέθους, με ενσωματωμένο αισθητήρα.
 • Θύρα RS-232
 • Συνοδεύεται από πλακίδιο αναφοράς.
 • Τροφοδοσία: 3 μπαταρίες με αυτονομία 300 ώρες περίπου και αυτόματη παύση λειτουργίας.
 • Προαιρετική βάση στήριξης διεξαγωγής των δοκιμών και μετασχηματιστής ρεύματος.